Ini dia Bentuk Jihad Bagi Wanita

 

ibnu abbas ra menuturkan, tiba seseorang perempuan kepada nabi saw seraya mengatakan, “sesungguhnya saya merupakan duta kalangan perempuan buat menghadapmu. tidak terdapat seseorang perempuan di antara mereka, baik yang paham ataupun tidak paham, melainkan ia bakal terasa bahagia dengan kehadiranku di hadapanmu. ”

“allah merupakan tuhan kalangan pria dan juga perempuan, lagi engkau merupakan rasul allah kepada kalangan pria dan juga perempuan. jihad telah diharuskan kepada kalangan pria. bila menang, mereka bakal kaya. bila gugur bagaikan syahid, mereka senantiasa hidup di sisi tuhannya. kemudian, terdapatkah di antara amal-amal kalangan perempuan yang sanggup menandingi perihal itu? ”

nabi saw menanggapi, “menaati suami dan juga mengenali hak-hak mereka (mampu menyerupai jihad di jalur allah), namun sedikit dari kamu yang melaksanakannya. ” (hr thabrani).

teman dunia islam, hadis di atas membagikan uraian untuk kalangan perempuan yang mempunyai antusias buat berjihad di jalur allah swt. dan juga nyatanya, jihad untuk kalangan perempuan itu cukup gampang dan juga perihal itu tidak jauh dari rumah tangganya.

Baca Juga :

Travel Umroh
Umroh Idul Fitri 2017

jihad untuk kalangan perempuan sebagaimana hadis di atas merupakan taat kepada suami. karena, ketaatan seseorang perempuan (istri) kepada allah tidak bakal sempurna bila tanpa diiringi dengan ketaatan kepada suami, sepanjang perihal itu tidak berlawanan dengan syariat.

aisyah ra mengatakan, “seandainya seseorang perempuan menaati tuhannya dan juga melindungi kemaluannya, setelah itu dia menyakiti suaminya dengan sesuatu kata, hingga malaikat bakal melaknatnya sejauh malam. ” (hr baihaki).

rasulullah saw sempat berpesan kepada seseorang teman dari golongan kalangan perempuan supaya taat suami karna surga dan juga neraka seseorang perempuan (istri) terdapat pada suaminya. sabdanya, “perhatikanlah posisimu dari pribadinya karna sebetulnya ia (suami) merupakan surgamu dan juga nerakamu. ” (hr ahmad).

walaupun demikian, bagaikan seseorang pria (suami), tidak boleh egois. malah rasulullah saw berpesan spesial kepada kalangan pria supaya memperlakukan kepada kalangan perempuan dengan lemah lembut.

rasulullah saw bersabda, “berpesanlah kebaikan kepada kalangan perempuan karna mereka terbentuk dari tulang rusuk. sebetulnya yang amat bengkok dari tulang rusuk merupakan penggalan atasnya. bila kamu berupaya meluruskannya, engkau bakal mematahkannya. bila engkau membiarkannya, ia bakal senantiasa bengkok. oleh karna itu, berpesanlah kebaikan kepada kalangan perempuan. ” (hr bukhari).

ini ia wujud jihad untuk perempuan mudah-mudahan allah membimbing kita para perempuan supaya jadi istri yang senantiasa taat kepada suami dan juga jadi pria (suami) yang mampu memperlakukan istri dengan lemah lembut.

Leave a Reply